Οργανισμός: Ιστορικοί σταθμοί | TÜV AUSTRIA Hellas

Ιστορικοί σταθμοί


1872

Ίδρυση του TÜV AUSTRIA

1972

100 χρόνια λειτουργίας TÜV AUSTRIA

1994

Ίδρυση της TÜV AUSTRIA Hellas

1998

Επέκταση στη Θεσσαλονίκη

2000

Επέκταση στην Κρήτη

2001

1η Διαπίστευση από το
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
(ΕΣΥΔ)

2002

130 χρόνια TÜV AUSTRIA

2004

10 χρόνια TÜV AUSTRIA Hellas

2005

Επέκταση σε Κύπρο και σε Τουρκία

2006

Περισσότεροι από 100 επιθεωρητές
στην TÜV AUSTRIA Hellas

2007

Επέκταση στην Ιορδανία

2008

20000ος Έλεγχος Ανελκυστήρα

2009

3500 πιστοποιητικά Συστημάτων
Διαχείρισης

2010

5500 στελέχη επιχειρήσεων σε
σεμινάρια της TÜV AUSTRIA Hellas

2012

Επίσημη έναρξη δραστηριοτήτων
με γραφείο στην Αλβανία

2013

Συνολικά 9 σημεία παρουσίας στο
εξωτερικό

2014

20 χρόνια TÜV AUSTRIA Hellas

2014

Επίσημα εγκαίνια θυγατρικής εταιρείας
στο Qatar

2014

Επίσημη έναρξη δραστηριοτήτων στο
Αιγαίο με γραφείο στη Μυτιλήνη