Διαπιστεύσεις | TÜV AUSTRIA Hellas
 
accreditations

Διαπιστεύσεις

Η TÜV AUSTRIA Hellas είναι Διαπιστευμένος Φορέας Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Τεχνικών Ελέγχων από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣY.Δ.) για το σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων της, ενώ διαθέτει επίσης Διαπίστευση και/ή  Αναγνώριση και από άλλους Φορείς όπως: ACCREDIA, APMG, GLOBALGAP, IFS κλπ. Επίσης, είναι Κοινοποιημένος Φορέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με Αριθμό Κοινοποίησης 0906.

pdf-icon  Διαπιστεύσεις και Αναγνωρίσεις υπηρεσιών επιθεώρησης και πιστοποίησης

Δείτε αναλυτική και επικαιροποιημένη πληροφορία σχετικά με τις Διαπιστεύσεις της TUV AUSTRIA HELLAS από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣY.Δ.) εδώ.