Οργανισμός: Κοινωνική ευθύνη | TÜV AUSTRIA Hellas

Κοινωνική ευθύνη

Μια από τις θεμελιώδεις αξίες και από τις σημαντικότερες αρχές λειτουργίας της TÜV AUSTRIA Hellas, αποτελεί η συνεισφορά στην πρόοδο και στην ευημερία της κοινωνίας, παράγοντας ιδιαίτερα σημαντικός αφού καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη μακροπρόθεσμη και βιώσιμη επιχειρηματική δράση και επιτυχία του Οργανισμού.

Αποτέλεσμα της υιοθέτησης αυτών των αρχών είναι η ανάπτυξη μιας εταιρικής κουλτούρας από την οποία απορρέει η πρόθεση της TÜV AUSTRIA Hellas να λειτουργεί με Υπευθυνότητα σε όλους τους τομείς που αποτελούν σημαντικούς άξονες αειφόρου ανάπτυξης και περιλαμβάνουν την αγορά, τους εργαζόμενους, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Έχοντας αναλάβει το ρόλο ενός υπεύθυνου “πολίτη” απέναντι στην κοινωνία, σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής από το 1994 μέχρι σήμερα, η TÜV AUSTRIA Hellas αποδεικνύει το διαχρονικό της ενδιαφέρον και την ευαισθησία της σε ό,τι αφορά το σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες, την ανάπτυξη της κοινωνίας, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, τη διάσωση και τη διαφύλαξη του ελληνικού πολιτισμού, τη συνεχιζόμενη παιδεία, τη συνεισφορά στα γράμματα και τις τέχνες και την προστασία του περιβάλλοντος.

Με συνεχείς δράσεις και ευαισθητοποίηση, η TÜV AUSTRIA Hellas αναδεικνύει το κοινωνικό της πρόσωπο, εμπλέκοντας ενεργά το ανθρώπινο δυναμικό της για την υλοποίηση του κοινωνικού της προγράμματος «Δράσεις Ποιότητας» που αποτελείται από ενέργειες του Οργανισμού για την υποστήριξη της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Κοινωνίας, των ευπαθών Ομάδων και του Περιβάλλοντος.